Home Văn hóa - Nghệ thuật 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam: Nét văn hóa đặc sắc trên dải đất chữ S

112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam: Nét văn hóa đặc sắc trên dải đất chữ S

Mang đến cho độc giả rất nhiều nét phong tục độc đáo đến từ các vùng miền của dải đất hình chữ S, cuốn sách 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam là tổng hợp tất cả những phong tục ăn sâu bén rễ trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. Từ đó cho độc giả những suy ngẫm, phân tích, nhận định riêng để ứng dụng thích hợp tùy hoàn cảnh. Mời bạn tham khảo chi tiết tại Sach.Review.

Nội dung cuốn sách 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam

Toàn bộ những hoạt động sống của con người đã được hình thành trong quá trình lịch sử và ổn định thành nền nếp. Được cộng đồng thừa nhận và tự giác thực hiện. Được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên tính tương đối thống nhất của cộng đồng, hình thành nên phong tục.

“Phong” là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, “Tục” là thói quen lâu đời. Phong tục không có tính pháp lí chặt chẽ như pháp luật của Nhà nước. Cũng không có tính cố định, bắt buộc cao như nghi lễ và nghi thức nhưng nó cũng không tuỳ tiện, nhất thời như những hoạt động sống thường ngày.

Nếu đời sống xã hội là một bức tranh đa dạng, nhiều màu thì hệ thống phong tục cũng phong phú, đa dạng không kém. Hệ thống phong tục liên quan đến vòng đời của con người, như phong tục về sinh đẻ, trưởng thành, cưới xin, mừng thọ và lên lão… Hệ thống phong tục liên quan đến hoạt động của con người theo chu kỳ thời tiết trong năm. Hệ thống phong tục liên quan đến chu kỳ lao động của con người…

Review 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam - 1
Sách mang đến nhiều phong tục vùng miền độc đáo

Những nội dung trình bày dưới dạng hỏi đáp trong cuốn sách 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục này nhằm giải đáp phần nào xuất xứ của các phong tục đã tồn tại ở nước ta. Để các bạn tham khảo, tự phân tích. Cái nào hay nên theo, cái nào dở nên bỏ, cái nào còn hạn chế những xét thấy chưa thể bỏ ngay thì tuỳ hoàn cảnh cụ thể mà châm chước vận dụng cho thích hợp…

Sách chia làm 7 mục tương ứng với 112 điều phong tục khác nhau. Sẽ gợi mở rất nhiều điều lý thú về nguồn gốc các phong tục, cũng như khai mở tri thức cho độc giả:

  • Mục I: Cưới hỏi (Từ điều 1 đến điều 22)
  • Mục II: Sinh dưỡng (Từ điều 23 đến điều 29)
  • Mục III: Giao thiệp (Từ điều 30 đến điều 41)
  • Mục IV: Đạo hiếu (Từ điều 42 đến điều 52)
  • Mục V: Lễ tang (Từ điều 53 đến điều 91)
  • Mục VI: Giỗ Tết, tế lế (Từ điều 92 đến điều 102)
  • Mục VII: Vấn đề chọn ngày, giờ (Từ điều 103 đến điều 112)

Thông qua những ngôn từ giản dị, gần gũi trong cuốn 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam. Tác giả đã gần như tổng hợp lại rất nhiều các nét phong tục đặc biệt đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong dải đất hình chữ S. Tất cả đều xoay quanh mọi mặt sinh hoạt của đời sống xã hội thường ngày.

Giá trị ý nghĩa từ cuốn sách 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục

Thấy được sắc thái văn hóa trở nên đa dạng

Review 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam - 2
Cuốn 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam

Phong tục giúp chúng ta phân biệt được cộng đồng này, dân tộc này khác với cộng đồng khác, dân tộc khác. Từ đó tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng cho dân tộc Việt. Sống đúng với phong tục của nước mình, dân tộc mình mới là sống đúng với truyền thống. Phong tục Việt Nam nói chung và các phong tục của dân tộc thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam nói riêng là một đề tài vô tận, bởi nước ta có 54 dân tộc với rất nhiều phong tục, nghi lễ văn hóa khác nhau.

Thông qua cuốn sách 112 Điều Về Phong tục Việt Nam tạo nên nét đặc trưng của một quốc gia, một dân tộc, thậm chí là một làng, một xã, một thôn, một gia đình,…

Hình thành nền nếp, đạo đức, văn minh, tiến bộ

Phong tục được hình thành từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên sự duy trì về những giá trị tốt đẹp. Chính vì lẽ đó mà phong tục ngày càng phát triển mà nó còn lan truyền và được tiếp thu từ thôn này sang thôn khác, từ miền này sang miền khác,… mở rộng phạm vi lên đến cả nước. Tạo nên những giá trị tốt đẹp khẳng định giá trị của Việt Nam trên cả trường quốc tế.

Ngày nay, bản thân các phong tục cũng nằm trong cuộc đấu tranh xã hội đã, đang và sẽ tiếp diễn mãi giữa cái cũ và cái mới. Các phong tục cũng vậy, phục hồi và phát huy thuần phong tục, chắc chắn sẽ được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, hoan nghênh. Và phục hồi làm sống lại những đồi phong bại tục sẽ bị xã hội lên án.

Góp phần không nhỏ trong ổn định trật tự xã hội

Việc hình thành phong tục đã là một yếu tố tiên quyết để những người trong cùng một cộng đồng dân cư thống nhất với nhau về tư tưởng. Cùng nhau hành động theo một hướng, tạo nên sự ổn định nhất định trong đời sống. Từ đó, những người đứng đầu là những người có trách nhiệm quản lý một cộng đồng dân cư có thể dựa theo những phong tục đó để có những quyết sách quản lý phù hợp. Ổn định trật tư xã hội một cách tốt nhất, ngày càng đưa cộng đồng dân cư đó hướng đến những điều tốt đẹp, văn minh, tiến bộ. Bài trừ những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại. Đem lại những điều không tốt đẹp, gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, phong cách, lối sống, sức khỏe của con người.

 112 Điều Nên Biết Về Phong Tục Việt Nam là cuốn sách hay đáng để đọc và suy ngẫm trong xã hội hiện đại này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*