Home Pháp luật Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương: Phổ cập kiến thức về Nhà nước và Pháp luật

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương: Phổ cập kiến thức về Nhà nước và Pháp luật

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương được biên soạn bởi TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng tập thể tác giả nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về Nhà nước và Pháp luật. Từ đó làm nền tảng cho người học tiếp cận nghiên cứu những môn học pháp luật chuyên ngành. Mời độc giả đón đọc tại Sach.Review!

1. Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương: Tài  liệu bài giảng căn bản

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương được dùng trong việc giảng dạy cho sinh viên hệ Đại học và cao đẳng tất cả các khối ngành với rất nhiều kiến thức mới được ban hành như Luật đất đai, Luật lao động…  Bên cạnh đó là cập nhật những nội dung mới của các đạo luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới mà Nhà nước CHXNCN Việt Nam ban hành khi tham gia tổ chức Thương Mại thế giới WTO.

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương bao gồm 285 trang sách, được chia làm 8 phần. Trong đó, 3 phần đầu tiên của giáo trình ban tác giả đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản của lý luận về Nhà nước và Pháp luật. Khái quát về bộ máy Nhà nước của nước CNXHCN Việt Nam, hình thức Pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

4 chương tiếp theo là đi sâu giới thiệu một số ngành luật quan trọng, nền tảng và có ý nghĩa thực tiễn, sâu sắc như: luật dân sự, luật lao động, luật hành chính, luật đất đai và luật hình sự của Việt Nam.

Bố cục trình bày cuốn sách Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương rõ ràng, mạch lạc với từng bài nhỏ trong một phần, giúp người đọc khai mở rõ hơn vấn đề nhờ lối hành văn đơn giản, dễ hiểu. Cuốn tài liều được chia thành từng phần như sau:

Phần 1: Lý luận chung về Nhà nước và Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • Bài 1: Khái quát về Nhà nước
 • Bài 2: Kiểu Nhà nước và hình thức Nhà nước
 • Bài 3: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phần 2: Pháp luật – khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị xã hội

 • Bài 1: Nguồn gốc và bản chất của Pháp  luật
 • Bài 2: Quy phạm pháp luật
 • Bài 3: Quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý
 • Bài 4: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Phần 3: Hình thức pháp luật

 • Bài 1: Khái quát về hình thức pháp luật
 • Bài 2: Hình thức pháp luật của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Bài 3: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống hóa pháp luật
 • Bài 4: Điều ước quốc tế

Phần 4: Luật dân sự Việt Nam

 • Bài 1: Khái quát chung về ngành luật dân sự
 • Bài 2: Tài sản – Quyền sở hữu và thừa kế
 • Bài 3: Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự và sở hữu trí tuệ
 • Bài 4: Nội dung cơ bản của tố tụng dân sự

Phần 5: Luật lao động Việt Nam

 • Bài 1: Tổng quan về luật lao động Việt Nam
 • Bài 2: Những nội dung chủ yếu của luật lao động Việt Nam

Phần 6: Luật hành chính Việt Nam

 • Bài 1: Khái quát về ngành luật hành chính
 • Bài 2: Trách nhiệm hành chính
 • Bài 3: Chế độ pháp lý về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo
 • Bài 4: Giải quyết các vụ án hành chính (tố tụng hành chính)

Phần 7: Luật đất đai Việt Nam

 • Bài 1: Khái quát chung về ngành luật đất đai
 • Bài 2: Một số chế định cơ bản của ngành luật đất đai
 • Bài 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai

Phần 8: Luật hình sự Việt Nam

 • Bài 1: Khái niệm chung về luật hình sự
 • Bài 2: Tội phạm trong luật hình sự Việt Nam
 • Bài 3: Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam
 • Bài 4: Nội dung cơ bản của trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự (tố tụng hình sự)
Review Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương - 1
Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương mang tới những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật

2. Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương và những ý nghĩa sâu sắc

2.1 Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật

Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương giúp chúng ta lý giải về: bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Những đặc trưng, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại và các chế định pháp luật.

Từ đó đưa ra những những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm chủ yếu nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật.

2.2 Có ý thức tuân thủ chính sách của Nhà nước, quy định pháp luật

Tài liệu Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương còn giúp người học hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống. Từ đó có thái độ, ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách của Nhà nước, quy định pháp luật và thực hiện đủ nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia.

Cuốn sách còn là cơ sở để sinh viên tiếp cận với các ngành luật khác phát sinh từ các ngành luật chủ yếu này. Là cơ sở bước đầu có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tế đời sống và công việc.

Review Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương - 2
Nhà nước và pháp luật có mối liên hệ mật thiết với nhau

Một cuốn sách bổ ích và cần thiết, Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương là tiền đề căn bản cho nhiều nghiên cứu tiếp theo, là tiền đề để mỗi người sống và thực thi pháp luật, tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Bạn đọc tìm hiểu chi tiết hơn tại Sach.Review nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*