Home Tôn giáo An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ: Hưởng phúc miền Cực Lạc

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ: Hưởng phúc miền Cực Lạc

Được biên soạn bởi Tiên sinh Chu An Sĩ, cuốn sách An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ được Đại sư Ấn Quang cùng rất nhiều hiền triết, cư sĩ khen ngợi. Sách là ánh sáng tỉnh thức để giúp cho tâm, thấy, biết, nhận định, được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống, bằng cách biết sống đạo đức, tu tâm niệm Phật để hưởng phúc miền Cực Lạc. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trên Sach.Review!

Tìm hiểu về Tiên sinh Chu An Sĩ

Tự lấy hiệu là Hoài Tây Cư sĩ, tác giả Chu An Sĩ (tên thật là Chu Mộng Nhan) là hàng trí thức ở đất Côn Sơn. Ngài có vốn kiến thức sâu rộng, rất thông hiểu Kinh tạng, tin sâu pháp môn Tịnh độ.

Review An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ - 1
Tác giả Chu An Sĩ

Cuốn sách An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ nằm trong bộ sách khuyến thiện An Sĩ Toàn Thư dày hơn ngàn trang khổ lớn trong nguyên bản Hán văn. Sách giúp người đọc tiếp nhận được những giáo lý tinh hoa, những tri thức hướng thiện. Nhằm mục đích nguyện đem hạt giống sen vàng chín phẩm cõi Tây phương, gieo trồng trong khắp cõi Ta-bà để thức tỉnh chúng sinh.

Sách còn có tên gọi khác là Tây quy trực chỉ. Lại tự thân mình ở thế giới Cực Lạc, hóa sinh từ hoa sen giữa hồ bảy báu, hoa nở liền được thấy Phật A-di-đà  ngự trên tòa sen báu, có đủ các tướng lành trang nghiêm thân Phật.

Khi quán chiếu như vậy rồi liền phát nguyện vãng sinh về thế giới Cự Lạc, vĩnh viễn lìa thoát khỏi hố hầm tham dục. Phép quán này là phương tiện rốt ráo để đạt đến sự giải thoát.

Nội dung cuốn sách

An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ sử dụng những lời hay ý đẹp chỉ rõ mê lầm, hướng người quay về chánh tín, có thể làm sáng rõ ý nghĩa Tịnh độ. Giáo huấn của các bậc thánh nhân, tuy nói rằng đại thể đều như nhau, nhưng pháp Phật quả thật vượt trội hơn hết. Không cần phải xét đến ý nghĩa sâu xa uyên áo.

Sách gồm 4 quyển, được trình bày theo một bố cục rõ ràng, khai mở vấn đề hay và triệt để. Giúp chúng sinh đọc mà thấm nhuần và tỉnh ngộ.

 • Quyển 1: Cương yếu của Pháp môn tịnh độ (Phương pháp hành trì)
 • Quyển 2: Chỉ đường cho kẻ còn nghi (Những nghi vấn về pháp tu Tịnh Độ)
 • Quyển 3: Bàn rộng để khơi mở và củng cố niềm tin
 • Quyển 4: Lược kể một số chuyện vãng sinh
 • Chuyện vãng sinh của các vị Cao tăng
 • Chuyện vãng sinh của Ni giới
 • Chuyện vãng sinh của Vua Quan
 • Chuyện vãng sinh của hàng Cư sĩ
 • Chuyện vãng sinh của những người trẻ tuổi
 • Chuyện vãng sinh của Phụ nữ
 • Chuyện vãng sinh của những người xấu ác biết sám hối
Review An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ - 2
Cuốn sách An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ

Trong cuốn sách này, tác giả đưa ra những bộ câu hỏi – đáp, là một loạt so sánh giữa hai cảnh giới ở thế gian và ở cõi Cực Lạc để chỉ rõ sự khác biệt. Cảnh thù thắng ấy có thể giúp nhiếp tâm thanh tịnh, duyên thù thắng ấy có thể giúp thêm động lực tu hành.

Cách trình bày trong cuốn sách khá nhất quán ở toàn bộ sách, bao gồm: một phần giảng rộng (phát minh), phần đưa ra nhận xét, lời bàn (án). Tiếp đó, hầu hết đều có thêm phần trưng dẫn sự tích, gồm những câu chuyện được rút ra từ kinh điển hoặc các truyện tích trong Phật giáo, nhằm mục đích minh họa cho ý nghĩa của các phần trên.

Cuốn sách mang đến giá trị ý nghĩa gì?

– Giúp độc giả giác ngộ rất nhiều khái niệm trong Đạo Phật về luân hồi, khai mở tâm trí cho những kẻ yếu lòng tin.

An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ dạy người không chỉ tin sâu những lời do chính đức Như Lai nói ra, mà còn là tin nhận lời của chư Phật mười phương, quả thật là tâm bi mẫn hết sức thân thiết.

– Kêu gọi những người vì mê lầm tin theo ác tri thức, hãy bình tâm tự phản tỉnh, suy xét cho kỹ vấn đề. Hãy gạt qua mọi thể diện, hiểu biết phàm tục thế gian mà dũng cảm ăn năn sám hối trước Tam Bảo, quay về bảo vệ chính pháp, hồi Tiểu hướng Đại, lấy công chuộc tội, kẻo đến khi “chân lạnh” thì không kịp hối nữa rồi.

– Sách chỉ ra Pháp môn Tịnh độ không chỉ là thuyền từ cứu vớt nhân loại, mà cũng là ngọn đuốc soi đường giải thoát cho chư thiên, phải thận trọng chớ nên khinh thường.

– Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ tám mươi ức kiếp sinh tử trọng tội, chính là nhờ tinh chuyên về Giới luật hay nói cách khác nhờ sự thanh tịnh từ thân cho đến tâm của hành giả mới có lợi ích lớn lao như thế. Và phải nhớ người niệm Phật bên cạnh phát Bồ đề tâm, nghiêm trì tịnh giới phải hội đủ ba đức tính Quyết định vãng sinh, ấy là Tin sâu, Nguyện thiết và Trì chuyên (Hạnh).

Mục đích của pháp môn niệm Phật là vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Tác giả đã đưa ra những lời khuyên, nhắc nhở chúng sinh tu tâm sửa mình. An Sĩ Toàn Thư Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ là cuốn sách cần phải được lan tỏa và giác ngộ nơi người đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*