Home Pháp luật Luật Hôn nhân và gia đình: Nội dung cơ bản và ý nghĩa sâu sắc

Luật Hôn nhân và gia đình: Nội dung cơ bản và ý nghĩa sâu sắc

Luật Hôn nhân và gia đình là cuốn sách được Quốc hội biên soạn nhằm mang đến toàn bộ thông tin cần thiết cho độc giả về luật hôn nhân và gia đình để cùng góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ và văn minh hơn. Đón đọc nội dung cơ bản tại Sach.Review nhé!

Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Văn bản hiện hành với nhiều đổi mới

Cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014 với nhiều đổi mới và sửa đổi những bất cập, hạn chế, bổ sung điều mới cho Luật cũ.

Review Luật Hôn nhân và gia đình - 1
Sách Luật Hôn nhân và gia đình thể hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong đời sống gia đình 

Cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình với mục lục rõ ràng để dễ dàng tra cứu, tham khảo. Luật gồm 9 chương, 133 điều bao gồm các quy định về chế độ hôn nhân và gia đình cụ thể như sau:

Chương I. Có 7 điều từ điều 1 đến điều 7 về những quy định chung trong phạm vi điều chỉnh. Những nguyên tắc cơ bản, giải thích các từ ngữ thuật ngữ, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội, bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tại nước ta.

Chương II. Có 9 điều từ điều 8 đến điều 16. Là những quy định chung về Kết hôn như: Điều kiện, đăng ký kết hôn, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con khi không đăng ký kết hôn và xử lý việc kết hôn trái pháp luật.

Chương III. Có 3 mục và 34 điều từ điều 17 đến điều 50 về quan hệ giữa vợ và chồng như: Quyền và nghĩa vụ về nhân thân, đại diện giữa vợ và chồng, chế độ tài sản của vợ chồng.

Chương IV. Có 2 mục và 17 điều từ điều 51 đến điều 67 về chấm dứt hôn nhân như: Ly hôn, quyền chia tài sản khi ly hôn, hôn nhân chấm dứt do vợ hoặc chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

Chương V. Có 2 mục và 35 điều từ điều 68 đến điều 102 về quan hệ giữa cha mẹ và con như: Những quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con và xác định cha, mẹ, con.

Chương VI. Có 4 điều từ điều 103 đến điều 106 quy định về quyền trong quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình.

Chương VII. Có 14 điều từ điều 107 đến điều 120 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ với con, ông bà với cháu, anh chị em với nhau, cô dì chú bác với cháu ruột,…

Chương VIII. Có 10 điều từ điều 121 đến điều 130 về những quy định Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài.

Chương IX. Có 3 điều từ điều 131 đến điều 133 quy định về các điều khoản thi hành.

Ở cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình Quốc hội đã có những chính sách kịp thời để phát huy vai trò của Hôn nhân và Gia đình. Từ đó điều chỉnh các mối quan hệ gia đình liên quan đến hôn nhân và tài sản. Hôn nhân và chế độ gia đình quy định tất cả các pháp luật về hôn nhân, ly hôn trong luật hôn nhân gia đình 2014. Nghĩa vụ và quyền lợi giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và trẻ em, trong số các thành viên khác trong gia đình, cấp dưỡng.

Ý nghĩa quan trọng của cuốn Luật Hôn nhân và gia đình

Điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình góp phần quan trọng vào việc đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau của các thành viên trong gia đình.

Review Luật Hôn nhân và gia đình - 2
Cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình giúp bảo vệ tốt hơn quyền con người

Tạo sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của cả nước

Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của từng thành viên gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình sẽ tạo sự ổn định của các quan hệ hôn nhân và gia đình. Điều này góp phần phát triển nguồn nhân lực, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Bảo vệ tốt hơn quyền con người

Cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật cũng như trong đời sống thực tiễn. Được coi trọng như một hạt nhân xây dựng xã hội tiến bộ và văn minh hơn.

Trong vòng xoáy của cuộc sống hôn nhân và gia đình, không tránh khỏi những vấn đề, mâu thuẫn hoặc tác hại đối với mối quan hệ hôn nhân và gia đình. Do vậy cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình ra đời sẽ bảo vệ tốt hơn các quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt là quyền của phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Thông qua cuốn sách Luật Hôn nhân và gia đình, mỗi người chúng ta có thêm ý thức hơn trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong gia đình. Từ đó phát huy các truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của gia đình và dân tộc bằng thái độ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Cuốn sách với các điều khoản rõ ràng, bạn quan tâm có thể tìm đọc trên Sach.Review nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*