Home Pháp luật Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới và những lựa chọn chính sách phù hợp với Việt Nam

Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới và những lựa chọn chính sách phù hợp với Việt Nam

Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới được biên soạn khá công phu bởi đội ngũ chuyên gia luật học am hiểu sâu và có nhiều kinh nghiệm từ Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội. Nhằm mục đích góp phần đa dạng hóa pháp luật kinh tế và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam. Mời quý độc giả đón đọc chi tiết tại Sach.Review!

Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới: Bức tranh toàn cảnh về thể chế kinh tế thị trường

Cuốn sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới do nhóm tác giả TS. Nguyễn Văn Giàu, Ths.Nguyễn Văn Phúc, TS.Nguyễn Đình Cung thực hiện nghiên cứu thể chế pháp luật kinh tế của 6 quốc gia trên thế giới trong suốt hai năm (2014 – 2015), từ đó mới phát hành ra cuốn sách này.

512 trang trong Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới tập trung vào nghiên cứu các quy phạm pháp luật của các quốc gia. Tất cả nghiên cứu chỉ mang tính chất tham khảo, học hỏi kinh nghiệm để từ đó đưa ra lựa chọn chính sách phù hợp cho Việt Nam.

6 Quốc gia được lựa chọn nghiên cứu trong Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới bao gồm:

– Hoa Kỳ, Úc (đại diện của hệ thống luật Ănglô – xắcxông)

– Đức (đại diện của hệ thống dân Luật châu Âu lục địa)

– Hàn Quốc (quốc gia phát triển thành công của khu vực châu Á)

– Malaysia (quốc gia phát triển ấn tượng khu vực Đông Nam Á)

– Cộng Hòa Liên Bang Nga (Quốc gia chuyển đổi)

Đối với thể chế pháp luật kinh tế của mỗi quốc gia, các tác giả đã tìm hiểu và lựa chọn phân tích một số văn bản luật cơ bản, chính yếu trong các lĩnh vực pháp luật kinh tế cốt yếu.

Review Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới - 1
Tìm hiểu thể chế pháp luật kinh tế của mỗi quốc gia qua Sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới 

Sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới gồm các chương sau:

Chương I: Tổng quan về thể chế pháp luật kinh tế

– Quan niệm về thể chế pháp luật kinh tế

– Các yếu tố tác động đến thể chế pháp luật kinh tế của các quốc gia

– Pháp luật về quản lý kinh tế

– Pháp luật điều chỉnh các hoạt động kinh doanh

Chương II: Thể chế pháp luật kinh tế hợp chủng quốc Hoa Kỳ

– Tổng quan

– Pháp luật về chính sách đầu tư, sản xuất, kinh doanh

– Pháp luật về phát triển các loại thị trường

– Pháp luật về sở hữu

– Pháp luật về các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác

– Pháp luật về hợp đồng

– Pháp luật về quản lý, điều tiết kinh tế

– Pháp luật về giải quyết tranh chấp

– Đánh giá chung

Chương III: Thể chế pháp luật kinh tế công hòa Liên Bang Đức

Chương IV: Thể chế pháp luật kinh tế Úc

Chương V: Pháp luật kinh tế Hàn Quốc

Chương VI: Thể chế pháp luật kinh tế Malaysia

Chương VII: Thể chế pháp luật kinh tế liên bang Nga

Chương VIII: Kết luận

Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới và những bài học rút ra

Tác động đến sự phát triển lành mạnh của thị trường

Nghiên cứu đã xem xét và đánh giá đặc trưng của các luật chủ yếu, trong một số trường hợp là các án lệ tiêu biểu trong việc điều chỉnh hành vi của các chủ thể trên thị trường từ khi gia nhập thị trường, hoạt động trên thị trường tới khi rút lui khỏi thị trường. Do đó sẽ tác động đến sự phát triển thị trường lành mạnh nhất.

Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên

Nghiên cứu đã xem xét vai trò và vị trí của các thiết chế như cơ quan quản lý cạnh tranh, Ngân hàng trung ương, Ủy ban Chứng khoán, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm tiền gửi… Đặc biệt là tính độc lập cũng như sự phối hợp giữa các thiết chế trong quản lý và điều tiết thị trường.

Đa dạng hóa và hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam

Cuốn sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới cũng đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị cho việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các luật. Được kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc cho quá trình cải cách thể chế kinh tế trong lâu dài. Từ đó có tác động lớn đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đã được thực hiện.

Review Sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới - 2
Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới tác động đến sự phát triển lành mạnh thị trường

Bên cạnh đó, cuốn sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới cũng nhằm giúp các đại biểu Quốc hội có thêm nguồn thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, gợi mở hướng tìm hiểu, phân tích cho những nghiên cứu tiếp theo.

Để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, việc nghiên cứu thể chế pháp luật kinh tế các nước trên thế giới là cần thiết và bổ ích. Do đó cuốn sách Thể Chế Pháp Luật Kinh Tế Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới mang tới cho người đọc một kho tàng tài liệu giá trị. Nhằm có được một bức tranh đa dạng nhất về pháp luật kinh tế thuộc các hệ thống khác nhau để tìm kiếm chính sách phù hợp cho Việt Nam. Mời độc giả đón đọc bản chi tiết trên Sach.Review!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*